ความเป็นมาของเซลล์แสงอาทิตย์

โซล่าเซลล์ (เซลล์ แสงอาทิตย์) มีกำเนิดในช่วงปีค.ศ.1954 ที่ bell Telephone Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกอบด้วย เจอรัลด์ แอล เพียร์สัน (Gerald L. Pearson), แดรีล เอ็ม แชปิน (Daryl M. Chapin) และกัลวิน เอส ฟูลเลอร์ (Calvin S. Fuller) ได้ค้นพบการนำลิเธียม-ซิลิกอนเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้าง เซลรับแสงอาทิตย์ ทำให้สามารถสร้างเซลรับแสงอาทิตย์ได้สำเร็จ โดย ความสำเร็จในครั้งนั้น ได้รับการประกาศให้โลกรู้ด้วยฝีมือของ นิวยอร์คไทม์ หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของอเมริกันชนนั่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในโครงการอวกาศ ต่อจากนั้นจึงได้เริ่มมีการนำมาใช้อย่างกว้างขวาง และขยายผลสู่ระดับอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ของโลก เมื่อประมาณปลายทศวรรษที่ 50 เป็นต้นมา โดยในระยะแรกเซลล์แสงอาทิตย์จะมีราคาแพงมากจึงจำกัดการใช้งานอยู่เฉพาะในงาน โครงการด้านอวกาศ ดาวเทียมหรือยานอวกาศที่ส่งจากพื้นโลกไปโคจรในอวกาศ ก็ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังไฟฟ้า ต่อมาจึงได้มีการนำเอาแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้บนพื้นโลกเช่นในปัจจุบันนี้

   เซลล์แสงอาทิตย์คือสิ่ง ประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon) แกลเลี่ยม อาร์เซไนต์(Gallium Arsenide)อินเดียมฟอสไฟต์ (Indium Telliuide) แคดเมียมเทลเลอไรด์ (Cadium Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนต์ (Copper Indium Diselenide) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นที่ขั้วทั้ง สองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้นั่นเอง


  • - พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทน หรือ พลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดใหม่ได้ไม่สิ้นสุด และยังเป็นต้นกำเนิดของพลังงานน้ำ (จากการทำให้น้ำกลายเป...

  • - การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวิธี โฟโตโวลตาอิคส์ หรือ solar photovoltaics - เป็นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ...

  • ก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับระบบของโซล่าเซลล์นั้น เราจะต้องเริ่มจากระบบมีกี่แบบ ต่างกันอย่างไรบ้าง และในระบบใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง เราก็จะได้เห็นภาพรวมทำให้เข้าใจในระบบง...

  • อุปกรณ์หลักในระบบโซล่าเซลล์มีอะไรบ้าง 1. Photovoltaic (PV) หรือแผ่นโซล่าเซลล์ 2. Charge Controller ตัวควบคุมการชาร์ต 3. Batteries แบตเตอร์รี่ชนิด Deep Discharge4. Over Current Pro...

  • ขออนุญาตนำบทความขอผู้เชี่ยวชาญ มาแบ่งปันกันเพื่อเป็นความรู้นะครับ ใช้โซล่าเซล (มีไฟฟ้าใช้แล้ว) คุ้มไหม ใช้โซล่าเซล คุ้มไหม เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมมักได้ยินเสมอ จริงๆ แล้วคุ้มไม่คุ้ม...

  • การพิจารณาเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ ควรพิจารณาเบื้องต้นดังนี้ 1. สีของเซลล์แต่ละเซลล์ควรเป็นสีเดียวกันหรือไม่แตกต่างกันมากนักทั่วทั้งแผง 2. แผงโซล่าเซลล์ที่ดีควรมีกรอบที่แข็งแรง มีควา...
Visitors: 52,257